Tag: sosyoloji

Max Weber ‘de Bilim ve Sosyoloji

max weber bilim ve sosyoloji

Max Weber 1864’te doğmuş ve 1920’de ölmüştür. Weber, önemli bir iktisatçı olmasının yanında aynı zamanda bir toplumbilimci ve tarihçidir. İktisatla toplumsal düzen arasındaki bağlantıları incelemekle kalmamış, hukuk sosyolojisi, din sosyolojisi ve siyaset sosyolojisine varıncaya kadar sosyoloji bağlamında ele alınabilecek bütün gerçeklikleri toptan ele almıştır. Max Weber için sosyoloji, değer yargılarından bağımsız bir bilimdir. İkinci olarak …

Devamını oku

Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları

Anthony Giddens

Anthony Giddens bir İngiliz toplum bilim cidir. Yapılandırma kavramı ve modern toplumlar üzerindeki görüşleriyle tanınır. Sosyoloji alanındaki en önemli modern bilimcilerden biridir. Anthony Giddens’ın sosyolojiye yaklaşımı ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Kırmızı Yayınları’na ait Sosyoloji kitabını okuyabilirsiniz. Farklı düşünce okullarına baktığımızda, farklılıklar olduğu kadar ortak temalar da görürüz. Hepsi dil ve anlam …

Devamını oku

Emile Durkheim- Sosyolojik Metodun Kuralları

Durkheim

1858-1917 yılları arasında yaşamış olan Emile Durkheim, Auguste Comte (1789-1857)’dan sonra Avrupa’da en çok etki yapan Fransız sosyoloğudur. 15 Nisan 1858’de Epinal’de doğmuş ve 15 Kasım 1917’de ölmüştür. Bordeaux Edebiyat Fakültesi’nde uzun yıllar pedagoji dersleri vermiştir. Sonrasında Paris Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş ve burada ölümüne kadar pedagoji ve sosyoloji dersleri vermiştir. De la Division du Travail …

Devamını oku

Sosyoloji nin Tarihsel Arka Planı ve Gelişimine Kısa Bir Bakış

Insan her seyin olcusudur

    Sosyoloji genç bir bilim dalıdır ve 19.yüzyılın ortalarından beri bulunmaktadır. Sosyolojinin ortaya çıkışında 18. ve 19.yüzyılda batıda yaşanan olaylar etkili olmuştur. Sosyoloji aslında çok daha öncelere dayanmaktadır ve 19.yüzyıldan önce de bir sosyoloji mevcuttu. Sosyoloji bağımsız bir disiplin olmadan önce felsefe, tarih felsefesi gibi bilimlerin içinde yer almıştır. “Sofistler olarak bilinen şüpheci (septik) …

Devamını oku